HYTTEMESSEN 2024 nærmer seg: Året for oppussing og selvbygging?

Vi nordmenn er visst et «uhelbredelig» hyttefolk! Mange av oss har allerede har
skaffet seg hytte, titusenvis av andre går stadig med drømmen. Også denne våren
kommer mange av dem til å ta veien til Hyttemessen på X Meeting Point. Her har
hyttedrømmer materialisert seg gjennom årtier.

– Det siste året har familier flest vært tvunget til å husholdere stramt med pengene sine.
Hytte har ikke stått øverst på prioriteringslista. Skal vi tro ledende økonomer, vil trykket
avta ut over i 2024. Kanskje blir privatøkonomien atter slik at mange finner rom til å ta fram
hytteplanene igjen, håper Tore Bjørnstad i Hyttemessen AS.

Hytta har ikke bare vært i skuddet det siste året. Den har vært midt i skuddlinjen. Noen
steder snakkes det om hytteopprør. Utbyggingen oppleves å ha blitt for omfattende.
Messesjefene Tore Bjørnstad og Per Levik erkjenner dilemmaet.

– Diskusjonen er både forståelig og på sin plass. Men uansett hva man måtte mene, er
realiteten at problemet med eventuell overetablering gjelder noen få steder. En lang rekke
hytteområder er mindre bebygd og har en allerede etablert infrastuktur for mange flere
hytter. I dag er det ikke mangel på byggeklare tomter for dem som vil bygge seg et fristed,
sier Per Levik.

Det er derfor med stor frimodighet hyttemessens arrangør rigger opp til nye festdager for
hyttefolket på X Meeting Point på Hellerudsletta 5.-7. april.

– De viktigste aktørene i hyttebyggingen er for lengst påmeldt også til årets hyttemesse. Vi
snakker ikke bare om leverandører av nye hytter. En lang rekke produkter og tjenester
retter seg mot de allerede eksisterende hyttene. Vi har jo rundt en halv million av dem.
Nesten halvparten av disse igjen er av eldre dato.

Levik og Bjørnstad spår derfor at 2024 kommer til å bli et år hvor de med eldre
fritidsboliger satser på oppussing og fornyelse.

– Vi nordmenn bruker «sanseløst» mye penger på oppussing både av boliger og hytter. De
som har slike planer kommer til å ha stort utbytte av å besøke messen denne våren, sier
Levik med overbevisning.

Tore Bjørnstad har notert seg at selvbygging igjen er blitt et begrep for hytteprodusenter.
Det er en del år siden sist.

– I årene med lave renter og lett tilgang på lånte midler, ville hyttekjøpere ha en
innflyttingsklar fritidsbolig med nøkkel i døra. Antallet kvadratmeter var det heller ikke så
nøye med. Nå er nok kjøpergruppene blitt mer «edruelige», noe som også gjenspeiler seg
i produsentenes nye modeller. Færre kvadratmeter, driftsøkonomi, fotavtrykk og miljø er
blitt viktige momenter, sier Bjørnstad.

Dessuten muligheten for egeninnsats i den grad man evner, legger han til.

Spent på hva mer som kommer på Hyttemessen 5.-7. april? Følg med på hyttemessen.no,
hyttemessens facebookside og instagramkonto.