#skjultbærekraft

Varmluft eller papir?

Når du går ut fra et toalettbesøk, vasker du hendene, og deretter står du ovenfor valget om hvordan hendene skal tørkes.

Har du tenkt over at håndvask kan gjøres bærekraftig?

Mange foretrekker lufttørking fra håndtørker med varmluft, i troen på at det sparer papir, men det er ikke tilfelle.

CO2e, eller karbondioksidekvivalent, er en felles målestokk for å måle hvor mye en gitt mengde drivhusgass påvirker global oppvarming. Ble det for komplisert? Mange synes det.

Fakta er at ved bruk av varmluftstørker brukes det 20 g CO2e, mot bare 10g ved bruk av papir.

Det samme gjelder hvis du rister av hendene og lar dem tørke naturlig.

Hvis du er som gjennomsnittet av befolkningen og går på do 8 – 10 ganger om dagen, og ca. 5 av disse er utenfor eget hjem, kan du velge om du vil ha et fotavtrykk på 100, 50 eller 0 g CO2e per dag. Det utgjør en stor forskjell!